Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

For information/spørgsmål vedr specifikke kurser og uddannelsesprogrammer kontakt venligst det relevante fakultet:

Det Humanistiske Fakultet
Åbent Universitet
Tlf: 3532 8032 
E-mail: aabent@hum.ku.dk
Web: aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Det Juridiske Fakultet
Tina Futtrup Borg
Specialkonsulent
Tlf: 3532 3523
E-mail: Tina.Futtrup.Borg @ jur.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Science Studenterservice
Tlf: 3533 6450
E-mail: efteruddannelse @ science.ku.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
(Kontakt det pågældende institut)
>Institut for Psykologi
>Institut for Statskundskab
>Økonomisk Institut

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mette Bergenser
Teamleder til Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 3532 6316
E: master @ sund.ku.dk

Det Teologiske Fakultet
Astrid Hallberg Skou
Studieadministrativ medarbejder
Tlf: 3533 4832
E-mail: evu @ teol.ku.dk