FAQ

Hvad er enkeltfagTil toppen?

Et enkeltfag er et kursus fra en af KU's bachelor- eller kandidatuddannelser. De fleste af de enkeltfag du kan søge på KU, er ordinære kurser som følges af KUs studerende, dvs typisk dobbelttimer 1-2 gange om ugen i dagtimerne. P.t. udbydes godt 1.500 af KU's enkeltfag som efter- og videreuddannelse, og hvis du har de rette faglige forudsætninger, og hvis der er ledige pladser på holdet, kan du optages og tage eksamen på lige fod med de øvrige studerende. Herudover udbydes et antal rene efter- og videreuddannelsesforløb (primært inden for humanioras Åbent Universitet og teologi) som du kan følge uden for normal arbejdstid. En samlet oversigt over kurserne findes i KU's kursusdatabase.

Hvad er forskellen på en master og en diplomuddannelse?Til toppen

En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau, hvorimod en diplomuddannelse er en videregående kompetencegivende deltidsuddannelse på bachelorniveau.

Hvad vil det sige, at en uddannelse er forskningsbaseret? Til toppen

Det vil sige, at uddannelsen er forankret i et forskningsmiljø på Københavns Universitet, og at undervisningen er tilrettelagt af forskere.

 

Hvad dækker betegnelsen "masteruddannelse som fleksibelt forløb" over?Til toppen

En fleksibel master skræddersys af og til den enkelte, og er en særlig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse efter egne ønsker og faglige interesser. Rammerne er ens for alle, men det konkrete studieforløb - hvilke moduler, der skal indgå - aftales individuelt. Masterforløbet tilpasses i forhold til faglig baggrund og ønsker til faglig videreuddannelse. P.t. er det kun Det teologiske Fakultet der udbyder master som fleksibelt forløb.

Hvad koster en master- eller diplomuddannelse?Til toppen

Der er deltagerbetaling på alle master- og diplomuddannelser. For masteruddannelser varierer priserne mellem 20.000-350.000, og for diplomuddannelserne varierer priserne mellem 45.000-80.000. Nogle deltagere får deres master- eller diplomuddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgivere; andre betaler selv.

Kan jeg søge om SU til min efter- og videreuddannelse?Til toppen

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammesætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, eller hvis du tilfældigvis følger Master of Public Health (hvor første år udbydes som fuldtidsstudie) kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er under efter- og videreuddannelse? Til toppen

I nogle tilfælde kan man modtage dagpenge, mens man deltager i deltidsuddannelse. Kontakt altid din A-kasse og/eller dit Jobcenter.

Kan jeg få meritoverført dele af min tidligere uddannelse? Til toppen

Meritoverføring vurderes konkret i forhold til den enkelte uddannelse. Kontakt den relevante uddannelse.

Kan jeg arbejde fuld tid ved siden af en masteruddannelse? Til toppen

Ja, de fleste masteruddannelser på Københavns Universitet er tilrettelagt, så du kan arbejde fuld tid. Det kan dog være nødvendigt at deltage i undervisning i arbejdstiden, så nogen fleksibilitet kan være påkrævet.

Hvad er adgangskravene på de forskellige efter- og videreuddannelser?Til toppen

Adgangskravene afhænger af den enkelte deltidsuddannelse. Mens man på masteruddannelser opererer med et generelt adgangskrav om minimum bachelorniveau og 2-3 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, varierer adgangskravene til Open University og lignende fra en gymnasial eksamen til en bacheloreksamen. Kontakt den enkelte uddannelse for at høre nærmere.

Kan jeg sammensætte enkeltfagskurser, så de f.eks. udgør en bacheloruddannelse?

Nej, ifølge deltidsbekendtgørelsen kan du højst indskrive dig til halvdelen af en bachelor- eller kandidatuddannelse på Tompladsordningen. Du kan altså læse op til 90 ECTS-point på bacheloruddannelserne og 60 ECTS-point på kandidatuddannelserne. Heraf dog maksimalt 1 år tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Hvornår er der ansøgningsfrist? Til toppen

Uddannelsernes ansøgningsfrist varierer. Typisk har masteruddannelserne ansøgningsfrist i løbet af foråret, mens enkeltfag og lign. har ansøgningsfrist to gange om året - forår og efterår. Kontakt den enkelte uddannelse for at høre nærmere.

Hvordan søger jeg om optagelse? Til toppen

Du skal henvende dig til den uddannelse, du er interesseret i for at høre nærmere.

Skal jeg have en kandidatgrad for at benytte KU's tilbud om efter- og videreuddannelse? Til toppen

Nej, alle der opfylder adgangskravene kan søge om optagelse.

Hvad betyder ECTS?Til toppen

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvor finder jeg andre efter- og videreuddannelsestilbud? Til toppen

På den nationale uddannelses- og vejledningsportal UddannelsesGuiden, findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.