Forlængelse af gymnasierettede sidefag

Uddannelses- og Forskningsministeriet blev i efteråret 2018 opmærksom på, at visse dimittender fra universiteterne manglede sidefagsforlængelse på 30 ECTS i de tilfælde, hvor sidefaget hører til et andet fagligt hovedområde end hovedfaget. På den baggrund iværksatte ministeriet en undersøgelse på universiteterne. Københavns Universitet gennemførte derfor en grundig gennemgang, som universitetet indsendte til ministeriet med udgangen af 2018.

KU havde desværre fundet enkelte tilfælde, hvor der ikke var givet sidefagsforlængelse, hvilket KU gjorde ministeriet opmærksom på i gennemgangen. Ministeriets konklusion var, at KU ikke har strukturelle problemer med tilrettelæggelsen af uddannelsen for to fags kandidater på tværs af hovedområder, men at der snarest muligt skulle rettes op på de enkelte tilfælde.

KU beklager selvfølgeligt meget de enkelte tilfælde. KU kan oplyse, at der er taget kontakt til de berørte dimittender, som individuelt vil få håndteret deres sag. Samtidig er det klart KU's opfattelse, at der nu er taget hånd om problemet. KU forventer ikke, at der skulle være yderlige dimittender fra KU med to-fags kombinationer på tværs af hovedområder, der mangler 30 ECTS.

Skulle du alligevel være i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse til Helle Birch Schmidt, Uddannelsesservice, e-mail: hbm@adm.ku.dk. KU gør dog opmærksom på at henvendelse skal ske senest 31. januar 2020.

KU skal understrege, at alle kandidatbeviser er fuldt ud gyldige uanset om, der skulle have været en forlængelse på 30 ECTS. Problemstillinger om manglende ECTS er kun relevant i de tilfælde, hvor du har en to-fags kombination på tværs af faglige hovedområder og er i tvivl, om du har fået 30 ECTS sidefagsforlængelse.