Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

For information/spørgsmål vedr specifikke kurser og uddannelsesprogrammer kontakt venligst det relevante fakultet:

Det Humanistiske Fakultet
Åbent Universitet
Tlf: 3532 8032 
E-mail: aabent@hum.ku.dk
Web: aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Det Juridiske Fakultet
Tina Futtrup Borg
Specialkonsulent
Tlf: 3532 3523
E-mail: Tina.Futtrup.Borg@jur.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Science Studenterservice
Tlf: 3533 6450
E-mail: efteruddannelse@science.ku.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
(Kontakt det pågældende institut)
>Institut for Psykologi
>Institut for Statskundskab
>Økonomisk Institut

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mette Bergenser
Teamleder til Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 3532 6316
E-mail: master@sund.ku.dk

Det Teologiske Fakultet
Astrid Hallberg Skou
Studieadministrativ medarbejder
Tlf: 3533 4832
E-mail: evu@teol.ku.dk  

Ekstra information / Sidebar

Er du kandidat fra KU?

Gratis online kurser

KU tilbyder gratis online kurser på verdens største platform for MOOCs.

Læs mere om Massive Open Online Courses (MOOCs) og se udbuddet her

Executive kurser