Kontakt

For information/spørgsmål vedr specifikke kurser og uddannelsesprogrammer kontakt venligst det relevante fakultet:

Det Humanistiske Fakultet
Åbent Universitet
Tlf: 3532 8032 
E-mail: aabent@hum.ku.dk
Web: aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Det Juridiske Fakultet
Tina Futtrup Borg
Specialkonsulent
Tlf: 3532 3523
E-mail: Deltidsstuderende@jur.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Sanne Juul Nielsen
Leder af Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 9356 5011
E-mail: efteruddannelse@science.ku.dk 
Web: science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/  

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Astrid Washington
Efter- og videreuddannelseskonsulent
Tlf: 3533 3811
E-mail: evu@ifs.ku.dk

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mette Bergenser
Teamleder til Efter- og Videreuddannelse
Tlf: 3532 6316
E-mail: master@sund.ku.dk

Det Teologiske Fakultet
Astrid Hallberg Skou
Studieadministrativ medarbejder
Tlf: 3533 4832
E-mail: evu@teol.ku.dk